Política de protecció de dades

Mitjançant l’accés i la navegació a través d’aquest Lloc Web, l’Usuari reconeix haver llegit i acceptat la nostra Política de Privadesa i accepta de forma expressa l’aplicació de la mateixa a l’ús que realitzi del Lloc Web durant la seva navegació.

AWEC ADVISORS SL és responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari, i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3 /2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la informació següent del tractament:

1.- IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: AWEC ADVISORS SL
Adreça postal: Avinguda Can Domenec 1, 08193 de Cerdanyola del Vallès
Telèfon: +34 93 581 1647
Correu electrònic: info@fawec.org

2.- DADES PERSONALS QUE TRACTEM

Què és una dada personal?

Les dades personals consisteixen en informació que identifica o que permet identificar persones individuals com el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, etc.

Quines dades personals tractem?

Pel sol fet de visitar i navegar per aquest lloc web, no queden registrades de forma automàtica dades que permetin identificar nominativament els usuaris. No obstant això, hi ha determinada informació que pugui quedar recollida i gravada als nostres sistemes (per exemple, la referent al tipus de navegador d’Internet, sistema operatiu, adreça IP des d’on s’accedeix a les pàgines del Web, etc.) amb el objecte de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió de la pròpia Web.

 • Dades personals que l’Usuari ens proporciona quan empleneu el formulari de contacte, formulari d’inscripció al nostre newsletter o per sol·licitar la informació són les vostres dades de contacte bàsiques.
 • Les dades que recollim mitjançant formularis de la Web són: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A AWEC ADVISORS SL tractarem les dades que ens proporciona a través del lloc web per a les següents finalitats:

 • Gestionar consultes i enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.fawec.org.
 • Remetre butlletins (newsletters), enviament de publicacions, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de AWEC ADVISORS SL i del sector.
 • Enviament d’invitacions a esdeveniments i/o comunicació d’activitats de l’empresa que poden ser de l’interès de l’usuari.

Recordem que podeu oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment enviant-nos un correu a info@fawec.org .

Quant de temps conservem les vostres dades?

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin demanat en cada moment.

Per això, les dades personals que ens proporcionen es conservaran mentre duri la relació comercial o fins que l’interessat sol·licite la supressió. Passats aquests períodes podrem conservar les vostres dades exclusivament per al compliment de les obligacions legalment establertes.

3.- LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que us informem posant a la vostra disposició aquesta política de privadesa. Vostè ens concedeix aquest consentiment marcat una casella disposada a aquest efecte als formularis publicats a la pàgina web.
 • La relació contractual si ja és el nostre client o decideix contractar els nostres serveis.
 • L’interès legítim en el manteniment de la relació existent.

En cas que les dades que ens faciliti siguin errònies o incompletes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

4.- DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no es comparteixen amb tercers aliens a AWEC ADVISORS SL Tampoc transferim dades personals a tercers països ni a les organitzacions internacionals.

En algunes ocasions per donar compliment a les disposicions normatives podria ser necessari que comuniquem les vostres dades a les Administracions o Organismes Públics.

5.- DRETS

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Totes les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si escau sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Segons la normativa vigent Podeu sol·licitar la limitació de les vostres dades quan:
  • Ha exercit els drets de rectificació o oposició i nosaltres estem en procés d’atendre la vostra sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, cosa que determinaria esborrat de les dades, però vostè s’hi oposa.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament i han de ser esborrades, però vostè les necessita per formular l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas deixarem de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o la defensa de possibles reclamacions.
 • Així mateix, els interessats tenen dret a sol·licitar portabilitat de les dades que ens han proporcionat per traslladar-les a un altre responsable de tractament. En aquest cas les dades es transmetran a un altre responsable oa linteressat en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica.
 • Tots els interessats que hagin atorgat el consentiment per a una finalitat específica tenen dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

Podeu exercir tots els vostres drets mitjançant comunicació a info@fawec.org o bé per correu postal a AWEC ADVISORS SL Avinguda Can Domenec 1, 08193 de Cerdanyola del Vallès, indicant el vostre nom i cognom(s), el dret que sol·licita exercir, el motiu de la sol·licitud i adjuntant còpia del vostre document d’identitat.

En termini d’un mes després de rebre la vostra sol·licitud d’exercici dels vostres drets us informarem sobre les actuacions que hem realitzat a causa de la vostra petició. En cas de sol·licituds especialment complexes, ens posarem en contacte amb vostè en un termini màxim de dos mesos.

En qualsevol cas, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
Adreça: Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
Telèfons: +34 901 100 099 / +34 91 266 35 17
Pàgina web: www.agpd.es

6.- MODIFICACIONS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

AWEC ADVISORS SL es reserva la possibilitat de revisar aquesta Política de Protecció de Dades i publicar la versió més actualitzada al nostre Lloc Web.

 

 

Subscriu-te a AWEC

Uneix-te a la nostra llista de correu per rebre els nostres documents tècnics!

Gràcies